Administratorem danych osobowych jest Tax Law Partners, Kocowski, Olszowy i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Doradców Podatkowych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowa 14 / 2, 50-082 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000790809, NIP 8971867527, REGON 383634564. Dane osobowe przekazywane poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane w celu: a) kontaktu i/lub odpowiedzi na pytanie skierowane przez formularz kontaktowy (art. 6 ust.1 lit f RODO), b) przygotowania do zawarcia, a następnie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)a. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących prawach może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności  (LINK).

KONTAKT

tel.: +48. 601 824 595

tkocowski@tlpartners.pl
      kontakt@tlpartners.pl