Reorganizacje działalności

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie procesów reorganizacyjnych, tj. przekształcenie, połączenie, podział spółki, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zakres naszych usług obejmuje wsparcie podatkowe i prawne, obejmujące m. in.:

 • Analizę możliwości oraz ryzyk związanych z przeprowadzeniem danego procesu reorganizacyjnego,

 • Doradztwo w zakresie możliwych innych form reorganizacji,

 • Przygotowanie dokumentów prawnych,

 • Wsparcie około i po reorganizacyjne, m. in. w zakresie doradztwa biznesowego, korporacyjnego oraz z zakresu prawa pracy.

Podatki oraz inne zobowiązania publicznoprawne

Podatki bezpośrednie (CIT, PIT)

Podatki pośrednie (VAT)

Ubezpieczenia społeczne

Pozostałe podatki

Świadczymy wielorakie wsparcie w zakresie prawa podatkowego oraz innych zobowiązań publicznoprawnych obejmujące:

 • Analizę działalności z punktu widzenia prawa podatkowego,

 • Przygotowanie opinii podatkowych, raportów oraz innych dokumentów,

 • Przygotowanie pism do organów podatkowych oraz kontakt z organami w imieniu klienta,

 • Sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego,

 • Bieżące doradztwo.

Wsparcie prawne

Świadczymy wsparcie prawne z zakresu:

 • Prawa cywilnego, obejmujące m. in.  sporządzanie opinii i analiz prawnych,

 • Prawa spółek, obejmujące w m. in. przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (uchwały, protokoły, regulaminy), prowadzenie postępowań przed sądem rejestrowym,

 • Prawa gospodarczego i kontraktowego, obejmujące m. in. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów oraz porozumień, udział w negocjacjach, reprezentowanie w sądzie w sprawach gospodarczych,

 • Prawa nowych technologii, obejmujące m. in. sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, doradztwo w zakresie prawa autorskiego i przemysłowego,

 • Prawa e-commerce, obejmujące m. in. sporządzenie regulaminów oraz odpowiednich polityk.

Reprezentacja w postępowaniach

Świadczymy wsparcie prawne z zakresu:

Postępowania administracyjne

Postępowania podatkowe

Postępowania sądowe w sprawach cywilnych

Postępowania sądowo-administracyjne

W ramach świadczonych usług reprezentujemy przed organami administracji publicznej oraz sądami.

W ramach reprezentacji:

 • Przeprowadzamy analizę zagadnienia,

 • Opracowujemy strategię prowadzenia postępowania,

 • Zapewnia udział profesjonalnego pełnomocnika,

 • Przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma w postępowaniu.