601 824 595
kontakt@tlpartners.pl
[:pl]

Polityka prywatności 

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad oraz praw związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Tax Law Partners, Kocowski, Olszowy i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych I Doradców Podatkowych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowa 14 / 2, 50-082 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000790809, NIP 8971867527, REGON 383634564.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Tax Law Partners, Kocowski, Olszowy I Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych I Doradców Podatkowych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowa 14 / 2, 50-082 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000790809, NIP 8971867527, REGON 383634564 (dalej „Administrator”).

Informacje kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą korespondencyjną pod ww. adresem siedziby lub poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres: kontakt@tlpartners.pl.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich, z wyjątkiem dostawcy usług Google Analytics, tj. Google Inc.

 

Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem

Administrator przetwarza dane klientów i kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników oraz innych osób, w tym użytkowników, jakie zostały mu przekazane ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularza kontaktowego dostępnego na stronie: …

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe (telefon, adres e-mail), dane dotyczące firmy, stanowiska.

Przekazanie ww. danych jest dobrowolne.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;

 • zawarcia i wykonywanie umowy;

 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski, w tym złożone poprzez formularz kontaktowy;

 • wypełniania obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Pani/Pana żądanie jako osoby, której dane dotyczą;

 • realizacja obowiązków prawnych;

 • prawnie uzasadniony interes w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji.

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Pani/Pana dane udostępnione w ramach kontaktu z Administratorem, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuje na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dane zbierane w ramach narzędzia Google Analytics nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdym przypadku Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do danych (w tym np. otrzymania informacji, które dane są przetwarzane);

 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych (np. jeśli są nieprawidłowe);

 3. usunięcia danych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

 4. przenoszenia danych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;

 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

 • kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,

 • udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w polityce lub zarządzaniu spółki, prawie bądź jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

[:en]

Who we are

Our website address is: http://tlpartners.pl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

[:]

52 komentarze

 1. get backlinks from high pr sites
  9 lipca, 2023

  get backlinks from high pr sites

  fhkhkusvj cqbde tccjtfw lcrc fuykdgjyhirqqiu

 2. สมัครสมาชิกฟรี สล็อตแตกง่าย เครดิตฟรี 2023 ที่ LSM99
  28 września, 2023

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 3. ใบอนุญาต เกมค่ายไมโครเกมมิ่ง
  28 września, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 4. psilocybin capsules for sale
  29 września, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 5. รับซื้อ Notebook
  29 września, 2023

  … [Trackback]

  […] There you will find 53242 more Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 6. RFID Warehouse Management
  29 września, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 7. สล็อตเว็บตรง
  29 września, 2023

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 8. Kurve Max
  30 września, 2023

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 9. KS Pod
  30 września, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 10. VMC Zlurpee
  1 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 11. super kaya88
  1 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 12. Native Smokes
  2 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 13. yehyeh.com
  2 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 14. super kaya88
  3 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 15. ป้ายนครราชสีมา
  3 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 16. รถป้าย
  3 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 17. ป้ายทางด่วน
  3 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 18. ป้ายบิลบอร์ด
  3 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 19. สล็อต777
  4 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 20. ทำกำไร เกมยิงปลา เว็บ SLOT จากค่าย FUNKY GAMES
  4 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 21. Jav
  4 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 22. more info
  5 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 23. เว็บปั่นสล็อต แตกง่าย ไม่มีโกง เลือก LSM99
  5 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 24. บานประตู wpc
  6 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 25. เครื่องสำอางค์เกาหลี
  6 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 26. Hunter898
  6 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 27. สล็อตเว็บนอก
  6 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 28. superkaya88
  7 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 29. superkaya88
  7 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 30. Skrota bilen Partille
  7 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 31. สล็อตออนไลน์ 2LOTVIP เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ รวมเกมแตกง่าย
  7 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 32. fxpro
  8 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 33. ทำความรู้จัก หุ้นนิเคอิ
  8 października, 2023

  … [Trackback]

  […] There you will find 23610 more Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 34. pgslot
  10 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 35. ทดลองเล่น สล็อต
  10 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 36. รื้อถอน
  10 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 37. speed
  11 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 38. whatismyip
  11 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 39. superkaya88
  11 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 40. betwinner casino pregled
  12 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 41. รับติดตั้งโซล่าเซลล์ กรุงเทพ
  12 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 42. Kardinal Stick
  12 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 43. เครื่องมือแพทย์ความงาม
  12 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 44. ks
  12 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 45. Kardinal Stick
  12 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Here you will find 90488 additional Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 46. superkaya88
  13 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Here you will find 90461 more Info on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 47. ราคาแบตเตอรี่รถยนต์
  13 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 48. slot
  14 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 49. Blackjack Casino เกมไพ่
  14 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 50. Buy Guns Online
  14 października, 2023

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: tlpartners.pl/privacy-policy/ […]

 51. batmanapollo.ru
  26 listopada, 2023

  batmanapollo.ru

  batmanapollo.ru

 52. 777
  28 listopada, 2023

  777

  778